فایل های دسته بندی تربیت بدنی - صفحه 1

پاورپوینت روش تحقیق در تربیت بدنی

پاورپوینت روش تحقیق در تربیت بدنی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 206 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 49,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بازاریابی ورزشی Sport Marketing

پاورپوینت بازاریابی ورزشی Sport Marketing | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 97 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با روشهای گوناگون تنظیم جدول مسابقات ورزشی

پاورپوینت آشنایی با روشهای گوناگون تنظیم جدول مسابقات ورزشی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 52 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آسیبهای شایع در فوتبال

پاورپوینت آسیبهای شایع در فوتبال | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 44 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انواع صدمات ورزشی و درمان آنها

پاورپوینت انواع صدمات ورزشی و درمان آنها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با رشته ورزشی کشتی

پاورپوینت آشنایی با رشته ورزشی کشتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری تربیت دینی

مبانی نظری تربیت دینی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 34 | فرمت فایل: doc

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری رفتار مصرف کننده ورزشی و فاکتورهای تأثیرگذار بر مصرف تماشاچیان ورزشی

مبانی نظری رفتار مصرف کننده ورزشی و فاکتورهای تأثیرگذار بر مصرف تماشاچیان ورزشی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 68 | فرمت فایل: docx

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تغذیه ورزشی

پاورپوینت تغذیه ورزشی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد قوانین فوتسال

پاورپوینت در مورد قوانین فوتسال | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 38 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد قوانین فوتبال

پاورپوینت در مورد قوانین فوتبال | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 90 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آمادگی جسمانی در والیبال

پاورپوینت آمادگی جسمانی در والیبال | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی